Water House

Architect|Li Xiaodong

Location |Lijiang, China